Welkom bij Nodus abc

Nodus abc adviseert, begeleidt en coacht om groei en ontwikkeling te bereiken.

Elk mens heeft wensen, behoeften, verlangens en doelen. Ieder mens is ook een unieke persoonlijkheid. Dat zit in je karakter en uit zich in je gedrag. Wij bekijken de effectiviteit van het gedrag in de context waarin jij het toepast. Wordt de daadkracht juist ingezet en wordt daarmee het beoogde resultaat behaald. Om dit te bepalen is reflectie nodig.

Zowel bewust als onbewust ben je soms afgedwaald van je persoonlijkheid. Je mist gedrevenheid, enthousiasme en resultaat. Nodus abc maakt middels beproefde methodes van analyse, onderzoek en reflectie inzichtelijk wat de waarden en drijfveren achter het gedrag zijn. Daarna kan bepaald worden hoe, waar, en op welke manier verandering aangebracht kan worden.

Next

Ontdekking

We onderzoeken jouw belangrijkste persoonlijke kenmerken en waarden. We bepalen het doel waaraan jij wil werken om tot het gewenste resultaat te komen.

Ontwikkeling

We gaan inzichtelijk maken vanuit welke overtuigingen jij handelt, dus wat jou aanzet tot bepaald gedrag. Je komt erachter wat je iets oplevert en wat je belemmert. Zo krijg je grip op je handelswijze en dus handvatten voor verdere ontwikkeling.

Creatie

Vanuit deze positie ga je jouw weg uitstippelen. Je gaat aan de slag met de persoonlijke kenmerken die voor jou effectief zijn om je talenten te benutten. Geen statische toestand, maar een dynamisch geheel dat in een steeds veranderende omgeving optimaal ingezet kan worden.

Next

Psychologie & coaching

Nodus abc werkt vanuit gedegen onderzoek naar praktische toepassing.

Nodus abc werkt met wetenschappelijk gevalideerde psychologische testen. Deze worden te allen tijde afgenomen door een daartoe bevoegde arbeids- en organisatiepsycholoog.

De betrouwbare resultaten uit deze onderzoeken kunnen hierbij de solide basis vormen om effectief met coaching aan de slag te gaan. Onze oplossingsgerichte coachingsaanpak focust zich hierbij direct op gewenste gedragsveranderingen en effectieve toepassing hiervan in de praktijk.

Next

Prikkul

Door onze unieke menselijke capaciteit om gevoelens en gedachten bij onszelf te kunnen waarnemen, kunnen wij een keuze maken in ons handelen. Het keuzemoment zit tussen de prikkel en de reactie. Met de door Nodus abc ingezette Prikkul© word je geprikkeld om te reflecteren op je keuzes. Wat doe je wanneer, waarom en met welk resultaat. Met deze inzichten biedt Nodus abc met Prikkul© een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Pakket

Prikkul© is een pakket dat je ondersteunt in je ontwikkeling. Prikkuls© bevatten verschillende ondersteunende materialen:
- Werkmap
- Reflectiekaart
- Persoonlijk aantekeningenblok
- Via succesboeken.nl gekozen zelfhulpboek
Optioneel:
- Bon voor (e-)coaching

Inhoud

Prikkuls© maken je ontwikkeling tastbaar en concreet. Relevante bladzijden uit een zelfhulpboek schrijf je meteen op je reflectiekaart. Je gedachten, ontwikkelpunten en struikelblokken verwerk je in je persoonlijke aantekeningenblok. In de coachingssessie bij Nodus abc gebruiken we deze inzichten als input. Zo kunnen we direct, concreet en effectief met je ontwikkelpunt aan de slag!

Waarom


Next

Snel in contact komen?

Vul hier je emailadres in, zodat we contact met je kunnen opnemen.